PENGETUA

Rom tidak dibangunkan sehari untuk maju. Malah ia mengambil masa ribuan tahun untuk berjaya dan melibatkan kerjasama semua. Begitu juga sekolah tidak boleh dibangunkan oleh seorang malah ia mesti melibatkan kerjasama setiap pihak.

Pengetua
( 3 May 2017 )

ANALISIS

Cikgu2 diminta menyediakan ANALISIS ITEM Setiap Kertas (1/2/3) Peperiksaan Pertengahan Tahun bagi setiap kelas yang diajar mengikut mata pelajaran masing-masing. (Format masih sama seperti tahun² lepas)

SU Peperiksaan
( 25 Mei 2017 )

QUOTATION

UNTUK MAKLUMAN GURU pembelian sekarang perlukan 3 quotation,minta kerjasama cikgu minta syarikat sediakan 3 quatation setiap kali pembelian.

Kerani
( 25 Mei 2017 )

Refresh Info